line

2009/04

April 1 (Wed.), 2009 - April 6 (Mon.), 2009

We will be exhibiting at the Fujin Kutsu to Bag Haru no Taizenshu Ano Ninki Terebi Tsuhan ga, Kikangenteki de Tojo! Terebi de Mita Akogare no Kokyu Hikaku ya Brand Bag of Te ni Totte Goranitadakeru Chance at the 13th floor exhibition hall of the Umeda Daimaru.